Verksamheten 2019

Verksamhetsberättelse för föreningen Romska Dansföreningen 2019


Verksamheten 2019 har varit ett omfattande verksamhetsår för Romska Dansföreningen. Romska Dansföreningen har i samverkan med flera aktörer utvecklat sin verksamhet och skapat nya förutsättningar för medlemmarna och andra berörda. Detta tack vare ett stort engagemang från föreningens aktiva medlemmar och samarbetspartners som genom olika insatser främjat föreningens utveckling och aktiva roll i flera arrangemang. Samarbete med Romska Kulturcentret i Malmö samt Romska Ungdomsförbundet har skapat förutsättningar för föreningens medlemmar att delta i flera arrangemang i Malmö och på flera håll i landet. Detta har medfört att fler i samhället har kunnat ta del av romsk kultur och dansuppvisning och därmed har även fler romska barn och unga sökt sig till verksamheten. Romska Dansföreningen har fortsatt sin medverkan i en omfattande utbildning med fokus på förebyggande av psykisk ohälsa bland unga romska kvinnor och därmed kunnat erbjuda stöd och rådgivning till unga romska kvinnor i utsatthet.

Romska Dansföreningen har under verksamhetsåret genomfört sin verksamhet med bas i Malmö. Dock har flera av de genomförda aktiviteterna skett runtom i landet då föreningen har samverkat med Romska Ungdomsförbundet samt Romska Kulturcentret i Malmö. Primära målgrupper har varit skolelever men även övriga allmänheten har tagit del av föreningens verksamhet. Under verksamhetsåret 2019 har föreningen medverkat i flera festivaler, uppvisningar, kulturarrangemang där den romska dansen varit i fokus och synliggjorts av föreningens duktiga dansare och aktiva ledare.
romsk dans 2019
Föreningen deltar i kurs om för tidigt födda spädbarn, september 2019

Det är föreningens medlemmar som är verksamhetens främsta målgrupp och föreningen håller regelbundna planerings och medlemsmöten där olika program, projektidéer och annat diskuteras gemensamt.

romsk dans 2019
Planeringsmöte med medlemmar, april 2019

Romska Dansföreningen har i samverkan med Romska Kulturcentret i Malmö samt Regionmuseet Kristianstad genomfört en guidad tur med buss till de fem (5) romska monument för romska boplatser. Degeberga, Arkelstorp, Bromölla, Kivik samt S:t Olof besöktes av föreningens medlemmar och andra intresserade under en kylig novemberdag 2019.


romsk dans 2019
Medlemmar och andra intresserade på studiebesök till de romska monumenten, november 2019

romsk dans 2019
romsk dans 2019
Föreningskurs om ungt föräldraskap, december 2019

Föreningens medlemmar har aktivt deltagit i hantverksutbildningen som Romska Kulturcentret i Malmö bjudit in till under hösten 2019. Deltagarna har på kort tid utvecklat nya kunskaper för hantverket och under 2020 kommer denna verksamhet att utvecklas än mer.


romsk dans 2019
Föreningens deltagare på hantverksutbildning, Landskrona augusti 2019

Även de yngre barnen har kunnat delta i enklare kurser i hantverk i olika material. Dessa kurser har genomförts i Romska Kulturcentret i Malmös lokaler och vänt sig till barn från 6 ålder och uppåt.

romsk dans 2019
Yngre medlemmar deltar i kurs om hantverk, Malmö oktober 2019

Romska Dansföreningen har i samverkan med Romska Ungdomsförbundet framtagit romska språk-kort för att re-vitalisera romani chib. Föreningen har fått i uppdrag att översätta 100 svenska ord till romani chib. Korten har översatts till flera varieteter av romani chib varav föreningen har översatt en (1). Korten har distribuerats till ett stort antal föreningar och familjer med syftet att stärka språket romani chib. Romska Dansföreningens medlemmar har tagit del av språkkorten som visat sig vara väldigt effektiva på kort tid.

romsk dans 2019
Exempel på språkkorten

Romska Dansföreningen har under verksamhetsåret 2019 fortsatt sitt samarbete med Romska Kulturcentret i Malmö gällande firandet av den internationella romska dagen 8 april. I samband med firandet har flera av föreningens medlemmar medverkat i underhållningen som genomfördes på Moriskan i Malmö.

romsk dans 2019
Föreningens yngre medlemmar uppvisar sina danstalanger, Malmö april 2019

En betydande del av föreningens medlemmar är barn och unga som ges möjligheten att öka sina kunskaper i romsk kultur och romsk dans. Föreningen erbjuder kontinuerlig träning för medlemmarna vilket krävs om de ska kunna uppträda på de föreställningar som föreningen bjuds in att medverka på. Romska Dansföreningen fokuserar sin verksamhet på att romska barn och unga framför romsk kultur och dans för andra barn och unga vilket resulterar i att betraktarna kan identifiera sig med de romska barn och ungdomar som framför den romska kulturen.

romsk dans 2019
Mimi visar upp sina danstalanger inför äldre romer

Romska Dansföreningen har fortsatt investerat i dans- och träningskläder för att det har funnit behov och förutsättningar för detta. Det har uppskattats av medlemmarna då de inte alltid haft tillgång till passande och lämpliga skor och kläder. Danskläderna har sytts upp för att hålla i många år och skapar en vacker och nostalgisk bild på scenen när föreningens medlemmar uppträder. Romska Dansföreningen syr även upp kläder för bruk i skolor i samband med arrangemang för skolelever. Dessa kläder är oftast enklare men har ändå typiska romska snitt och drag.
Under verksamhetsåret 2019 har Romska Dansföreningen medverkat i Romska Ungdomsförbundets projekt med målet att utbilda i förebyggande syfte gällande unga romska kvinnors psykiska ohälsa. Flera utbildningsmoment har avklarats under verksamhetsåret och fortsätter under 2020.

romsk dans 2019
Föreningens medlemmar på föreläsning om kvinnliga poliser/väktare Malmö oktober 2019

Romska Dansföreningen har genomfört en del av sin undervisningsverksamhet i Romska Kulturcentret i Malmös lokaler kvällstid och helger men även hyrt andra replokaler vid behov. Verksamheten som bedrivits har dokumenterats och flera av arrangemangen har förevigats av media i samband med reportage och intervjuer.

Romska Dansföreningen har under verksamhetsåret 2019 återigen getts förtroendet att samverka med Romska Kulturcentret i Malmö i samband med den romska kulturveckan. Romska Dansföreningen har dessutom medverkat med romskt hantverk på Skansen under sommaren 2019.

Romska Dansföreningen har under verksamhetsåret 2019 upplyst och informerat medlemmar om planerade aktiviteter samt arrangemang genom möten och sociala medier. Romska Dansföreningen har genomfört fyra (4) protokollförda styrelsemöten, två (2) medlemsmöten samt ett (1) årsmöte under verksamhetsåret 2019 där samtliga medlemmar getts möjlighet att yttra sig och dela med sig av sina tankar kring aktiviteter och arrangemang.

Det viktigaste för föreningen har varit att ge romska barn ungdomar förutsättningarna för att kunna utöva sin kultur samt framträda och synliggöra romsk kultur, främst de olika romska danserna. Medlemmarna ska tycka att det är kul att dansa och samtidigt bevarar de en 2000-årig tradition.

Romska Dansföreningen vill tacka samtliga som gjort detta verksamhetsår möjligt och engagerat sig i föreningens verksamhet på olika sätt. Utan föreningens medlemmar, samarbetspartners och bidragsgivare skulle den verksamhet som i sin korthet skildras i denna verksamhetsberättelse inte kunnat genomföras. Romska Dansföreningen vill rikta ett stort tack till samtliga involverade, engagerade och kulturbärare av den romska dansen.

romsk dans 2019
Ordföranden tackar medlemmarna för deras förtroende och gott samarbete
Tack.

Malmö den 12 januari 2020


Floryda Lakatosz, ordförande