Verksamheten 2017

Verksamhetsberättelse för föreningen Romska Dansföreningen 2017


2017 har varit ett omfattande verksamhetsår för Romska Dansföreningen. Romska Dansföreningen har fått flera uppdrag och samverkan har skett med flera aktörer. Detta tack vare ett stort engagemang från föreningens medlemmar som genom olika insatser främjat föreningens utveckling och aktiva roll i flera arrangemang. Samarbete med Romska Kulturcentret i Malmö samt Romska Ungdomsförbundet har skapat förutsättningar för föreningens medlemmar att delta i flera arrangemang i Malmö och på flera håll i landet. Detta har medfört att fler i samhället har kunnat ta del av romsk kultur och dansuppvisning och därmed har även fler romska barn och unga sökt sig till verksamheten. Romska Dansföreningen har även medverkat i en omfattande utbildning med fokus på romska kvinnor för bättre hälsa samt förebyggande av psykisk ohälsa samt våld i nära relationer.

Bl.a. har Romska Dansföreningen genomfört flera arrangemang i Malmö, Köpenhamn, Sjöbo, Lund, Stockholm m.fl. platser där romsk dans och kultur har framförts för den allmänna publiken. I Sjöbo med omnejd har Romska Dansföreningen i samverkan med Romska Kulturcentret i Malmö genomfört workshops i romsk dans för ett 30-tal kommunala skolklasser. Även modevisningar har arrangerats av Romska Dansföreningen i samband med workshops.
Uppvisning av romsk dans för entusiastiska skolelever klädda i romska kläder, Sjöbo okt-17

Uppvisning av romsk dans för entusiastiska skolelever klädda i romska kläder, Sjöbo okt-17

I Lund och Malmö har Romska Dansföreningen medverkat på olika bibliotek, bl.a. i samband med uppmärksammandet av internationella dagen för romska språket.
Fokus på föreningens verksamhet är att engagera barn och ungdomar, flera av föreningens medlemmar är barn och ungdomar som tränar och lär sig olika romska danser som sedan framförs inför varierad publik. Detta är en förutsättning för bevarandet av den romska kulturen.
Romsk dans framförs på Lunds stadsbibliotek nov-17

Romsk dans framförs på Lunds stadsbibliotek nov-17

Romska Dansföreningen medverkar med kläder till utställning på Stadsarkivet i Malmö nov-17

Romska Dansföreningen medverkar med kläder till utställning på Stadsarkivet i Malmö nov-17

Romska Dansföreningen har samarbetat med Romska Kulturcentret i Malmö i flera sammanhang. Bl.a. i Sjöbo kommun där flera skolor i kommunen besöktes under en hel vecka och skolelever fick pröva på romska kläder och romsk dans. Veckan avslutades med modevisning på två av skolorna med 175 respektive 400 elever.
Under ledning av ordförande får föreningens medlemmar uppvisa sina danstalanger, Malmö april-17

Under ledning av ordförande får föreningens medlemmar uppvisa sina danstalanger, Malmö april-17

Skolelever får pröva romska kläder, Malmö februari-17

Skolelever får pröva romska kläder, Malmö februari-17

Romska Dansföreningen har fortsatt investerat i dans- och träningskläder för att det har funnit behov och förutsättningar för detta. Det har uppskattats av medlemmarna då de inte alltid haft tillgång till passande och lämpliga skor och kläder. Danskläderna har sytts upp för att hålla i många år och skapar en vacker och nostalgisk bild på scenen när föreningens medlemmar uppträder. Romska Dansföreningen syr även upp kläder för bruk i skolor i samband med arrangemang för skolelever. Dessa kläder är oftast enklare men har ändå typiska romska snitt och drag.
Romska Dansföreningen har genomfört en del av sin undervisningsverksamhet i Romska Kulturcentret i Malmös lokaler kvällstid och helger men även hyrt andra replokaler vid behov.
Verksamheten som bedrivits har dokumenterats och flera av arrangemangen har förevigats av media i samband med reportage och intervjuer.
Delar av föreningens medlemmar på kurs om våld i nära relationer, Linköping okt-17

Delar av föreningens medlemmar på kurs om våld i nära relationer, Linköping okt-17

Romska Dansföreningen har under verksamhetsåret 2017 medverkat på olika utbildningar för att bättre kunna stötta föreningens medlemmar. Bl.a. har medlemmarna deltagit i en kurs om våld i nära relationer. Medlemmarna har även gått kurs i MI-samtal samt deltagit i en första-hjälpen kurs där de lärt sig att rädda liv. Dansen kan vara en väg ur psykisk ohälsa.
På kurs med Malmö kvinnojour samt utbildning i MI-samtal, Malmö sep samt okt-17

På kurs med Malmö kvinnojour samt utbildning i MI-samtal, Malmö sep samt okt-17

Romska Dansföreningen har under verksamhetsåret 2017 upplyst och informerat medlemmar om planerade aktiviteter samt arrangemang genom möten och sociala medier. Romska Dansföreningen har genomfört fyra (4) protokollförda styrelsemöten, två (2) medlemsmöten samt ett (1) årsmöte under verksamhetsåret 2017 där samtliga medlemmar getts möjlighet att yttra sig och dela med sig av sina tankar kring aktiviteter och arrangemang.

Det viktigaste för föreningen har varit att ge romska barn ungdomar förutsättningarna för att kunna utöva sin kultur samt framträda och synliggöra romsk kultur, främst de olika romska danserna. Medlemmarna ska tycka att det är kul att dansa och samtidigt bevarar de en 2000-årig tradition.
Ordföranden tackar medlemmarna för deras förtroende och gott samarbete

Ordföranden tackar medlemmarna för deras förtroende och gott samarbete

Tack.

Malmö den 13 januari 2018

Floryda Lakatosz, ordförande