Verksamheten 2018

Verksamhetsberättelse för föreningen Romska Dansföreningen 2018


2018 har varit ett omfattande verksamhetsår för Romska Dansföreningen. Romska Dansföreningen har fått flera uppdrag och samverkan har skett med flera aktörer. Detta tack vare ett stort engagemang från föreningens medlemmar som genom olika insatser främjat föreningens utveckling och aktiva roll i flera arrangemang. Samarbete med Romska Kulturcentret i Malmö samt Romska Ungdomsförbundet har skapat förutsättningar för föreningens medlemmar att delta i flera arrangemang i Malmö och på flera håll i landet. Detta har medfört att fler i samhället har kunnat ta del av romsk kultur och dansuppvisning och därmed har även fler romska barn och unga sökt sig till verksamheten. Romska Dansföreningen har även medverkat i en omfattande utbildning med fokus på förebyggande av psykisk ohälsa bland unga romska kvinnor.

Romska Dansföreningen har under verksamhetsåret genomfört sin verksamhet med bas i Malmö. Dock har flera av de genomförda aktiviteterna skett runtom i landet då föreningen har samverkat med Romska Ungdomsförbundet samt Romska Kulturcentret i Malmö. Primära målgrupper har varit skolelever men även övriga allmänheten har tagit del av föreningens verksamhet. Under verksamhetsåret 2018 har föreningen erhållit medel för projekt ”GirlPower – en väg till politisk förändring” med målet att få unga romska kvinnor att delta i Riksdagsvalet och rösta för första gången. Projektet har under verksamhetsåret 2018 har stora framgångar och såväl föreningen som dess medlemmar har stärkts av projektet.
Uppvisning av romsk dans
Dans i samband med invigning av monumenten
Uppvisning av romsk dans
Ett av monumenten som invigdes 26 april-18
Uppvisning av romsk dans
Ordföranden bjöd bl.a. på hembakat surdegsbröd
Uppvisning av romsk dans
Föreningen underhöll gästerna på RKC
Romska Dansföreningen har medverkat i invigningen av fem (5) romska monument för romska boplatser. I Degeberga, Arkelstorp, Bromölla, Kivik samt S:t Olof deltog gavs föreningen i uppdrag av Romska Kulturcentret i Malmö samt Regionmuseet Kristianstad att ställa upp med underhållning och mat för de ca. 50 inbjudna gästerna som bussades från ort till ort i den skånska landsbygden i slutet av april 2018. Dagen innan ställde Romska Kulturcentret i Malmö till med en storslagen fest för deltagarna och Romska Dansföreningen gavs i uppdrag att ställa upp med underhållningen.

I samverkan med Lunds stadsbibliotek har Romska Dansföreningen medverkat på olika bibliotek inom Lunds kommun för att synliggöra romsk dans och romsk kultur. Fokus på föreningens verksamhet är att engagera barn och ungdomar, flera av föreningens medlemmar är barn och ungdomar som tränar och lär sig olika romska danser som sedan framförs inför varierad publik. Detta är en förutsättning för bevarandet av den romska kulturen.
Romsk dans framförs
Romsk dans och musik framförs på Veberöds bibliotek, april 2018
Romska Dansföreningen
Romska Dansföreningen deltar i möte med kommunalråd Hanna Thomé (v) i samband med projektet ”GirlPower – en väg till politisk förändring”
Romska Dansföreningen har under verksamhetsåret 2018 fortsatt sitt samarbete med Romska Kulturcentret i Malmö gällande firandet av den internationella romska dagen 8 april. I samband med firandet har flera av föreningens medlemmar medverkat i underhållningen som genomfördes på Moriskan i Malmö.
Uppvisning av romsk dans
Föreningens yngre medlemmar uppvisar sina danstalanger, Malmö 8 april-18
Uppvisning av romsk dans
Uppvisning av romsk dans
En betydande del av föreningens medlemmar är barn och unga som ges möjligheten att öka sina kunskaper i romsk kultur och romsk dans. Föreningen erbjuder kontinuerlig träning för medlemmarna vilket krävs om de ska kunna uppträda på de föreställningar som föreningen bjuds in att medverka på. Romska Dansföreningen fokuserar sin verksamhet på att romska barn och unga framför romsk kultur och dans för andra barn och unga vilket resulterar i att betraktarna kan identifiera sig med de romska barn och ungdomar som framför den romska kulturen. (Föreningens medlemmar tränar i RKC:s lokaler)
Uppvisning av romsk dans
Skolelever får ta del av romsk dans i klassrum
Uppvisning av romsk dans
Skolelever tar del av romsk dans i samband med pedagogisk verksamhet i anslutning till romska minnesplatser Degeberga maj 2018
Romska Dansföreningen har fortsatt investerat i dans- och träningskläder för att det har funnit behov och förutsättningar för detta. Det har uppskattats av medlemmarna då de inte alltid haft tillgång till passande och lämpliga skor och kläder. Danskläderna har sytts upp för att hålla i många år och skapar en vacker och nostalgisk bild på scenen när föreningens medlemmar uppträder. Romska Dansföreningen syr även upp kläder för bruk i skolor i samband med arrangemang för skolelever. Dessa kläder är oftast enklare men har ändå typiska romska snitt och drag.
Uppvisning av romsk dans
Förebyggande utbildning om unga kvinnors psykiska ohälsa september-2018
Uppvisning av romsk dans
Under verksamhetsåret 2018 har Romska Dansföreningen medverkat i Romska Ungdomsförbundets projekt med målet att utbilda i förebyggande syfte gällande unga romska kvinnors psykiska ohälsa. Flera utbildningsmoment har avklarats under verksamhetsåret och även sex (6) podcastprogram har spelats in med föreningens yngre romska kvinnor. Podcasten kommer finnas tillgänglig under våren 2019.
Romsk dans podcast
Inspelning av podcast program ”Zuvlango hango” – kvinnors röst, december-2018
Romska Dansföreningen har genomfört en del av sin undervisningsverksamhet i Romska Kulturcentret i Malmös lokaler kvällstid och helger men även hyrt andra replokaler vid behov.
Verksamheten som bedrivits har dokumenterats och flera av arrangemangen har förevigats av media i samband med reportage och intervjuer.
På kurs
Delar av föreningens medlemmar på kurs om hedersrelaterat våld, Malmö januari 2018
Romska Dansföreningen har under verksamhetsåret 2018 återigen getts förtroendet att samverka med Romska Kulturcentret i Malmö i samband med den romska kulturveckan. Romska Dansföreningen har dessutom medverkat med romskt hantverk på Skansen under sommaren 2018.
Uppvisning av romsk dans
Romska kulturveckan på Rosengårds bibliotek november 2018
Uppvisning av romsk dans
Romskt hantverk på Skansen, augusti 2018
Romska dansföreningen
Romska Dansföreningen medverkar med dans i samband med invigning av utställning ”Romska smycken – hantverk, traditioner och ett sätt att leva” Regionmuseet Kristianstad december 2018
Romska Dansföreningen har under verksamhetsåret 2018 upplyst och informerat medlemmar om planerade aktiviteter samt arrangemang genom möten och sociala medier. Romska Dansföreningen har genomfört fyra (4) protokollförda styrelsemöten, två (2) medlemsmöten samt ett (1) årsmöte under verksamhetsåret 2018 där samtliga medlemmar getts möjlighet att yttra sig och dela med sig av sina tankar kring aktiviteter och arrangemang.
Romska dansföreningen
Föreningens medlemmar deltar i utbildning om romskt hantverk, Malmö december 2018
Romska dansföreningen
Föreningens medlemmar lär sig HLR, ordföranden visar hur man gör HLR, mars 2018
Det viktigaste för föreningen har varit att ge romska barn ungdomar förutsättningarna för att kunna utöva sin kultur samt framträda och synliggöra romsk kultur, främst de olika romska danserna. Medlemmarna ska tycka att det är kul att dansa och samtidigt bevarar de en 2000-årig tradition.
Inom föreningen har medlemmarna även fått ta del av olika aktiviteter, bl.a. utbildning i HLR mm.
Romska dansföreningen
Romska Dansföreningen deltar på Internationella kvinnodagen 8 mars, Malmö 2018
Romska Dansföreningen vill tacka samtliga som gjort detta verksamhetsår möjligt och engagerat sig i föreningens verksamhet på olika sätt. Utan föreningens medlemmar, samarbetspartners och bidragsgivare skulle den verksamhet som i sin korthet skildras i denna verksamhetsberättelse inte kunnat genomföras. Romska Dansföreningen vill rikta ett stort tack till samtliga involverade, engagerade och kulturbärare av den romska dansen.
Ordföranden tackar medlemmarna för deras förtroende och gott samarbete
Ordföranden tackar medlemmarna för deras förtroende och gott samarbete
Tack.

Malmö den 12 januari 2019

Floryda Lakatosz, ordförande